Nowa maszyna narzędziowa już w naszej firmie.

//Nowa maszyna narzędziowa już w naszej firmie.

Nowa maszyna narzędziowa już w naszej firmie.

Automatyzacja musi być wszechstronna.

Zakupiliśmy nową maszynę elektrodrążarkę wgłębną aby powiększyć swój potencjał na rynku narzędziowym. Zaczęliśmy tworzenie nowej wysoko wyspecjalizowanej jednostki, która umożliwi nam realizację nowych projektów w ramach

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPPM.02.02.01-22-0188/17.

Stworzyliśmy nowe produkty będące wynikiem przeprowadzonych prac B+R.

2018-09-11T19:52:13+02:00