Przetarg – Środki unijne

Home/Przetarg – Środki unijne
Przetarg – Środki unijne 2017-12-04T08:14:03+00:00
Środki unijne

28.11.2017r.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż udało się rozstrzygnąć postępowanie ofertowe nr 01/11/2017 dotyczące realizacji zadania: Zakup środków trwałych: 1. Elektrodrążarka wgłębna.

Po zsumowaniu największą liczbę punktów otrzymała: Abplanalp Sp. z o.o. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa. Spółka ta została wybrana na dostawcę elektrodrążarki wgłębnej zgodnej ze specyfikacją z zapytania ofertowego.

Projekt „Wzrost potencjału produkcyjnego firmy MAJ-PLAST w celu wdrożenia do oferty nowego produktu, a tym samym zwiększenia jej konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym” jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa; Działanie 2.2 Inwestycje profilowane; Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane wsparcie dotacyjne.

Dziękujemy za złożone oferty i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych postępowaniach ofertowych.

Fundusze Europejskie

Produkcja z tworzyw sztucznych – krok po kroku

Na tym etapie dogłębnie przeanalizujemy Twoje potrzeby, by sprostać ich realizacji
przy produkcji z tworzyw sztucznych.

Podczas realizacji Twojego zamówienia korzystamy z zaawansowanego technologicznie parku maszynowego. Dzięki temu gwarantujemy wysokiej jakości wyrobów z tworzyw sztucznych.

Jako producent wyrobów z tworzyw sztucznych, zapewniamy kompleksową realizację zleceń wraz z ich dostawą i instalacją u klienta.

Zapraszamy do kontaktu:

poniedziałek-sobota – 24/h

tel. kom. 601 654 117
fax: (58) 522 99 23
e-mail: majplast@majplast.com