Przetarg – Środki unijne

/Przetarg – Środki unijne
Przetarg – Środki unijne2020-04-10T09:56:55+02:00
Środki unijne

Tytuł projektu:

„WZROST POTENCJAŁU PRODUKCYJNEGO FIRMY MAJ-PLAST W CELU WDROŻENIA DO OFERTY NOWEGO PRODUKTU, A TYM SAMYM ZWIĘKSZENIA JEJ KONKURENCYJNOŚCI NA RYNKU KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM”

Beneficjent: P.P.H.U. „MAJ-PLAST” Monika Bijowska

Numer wniosku o dofinansowanie: RPPM.02.02.01-22-0188/17

Fundusz: Europejski​​ Fundusz​​ Rozwoju ​​Regionalnego
Program: Regionalny​​ Program ​​Operacyjny ​​dla ​​Województwa​ ​Pomorskiego ​​na ​​lata 2014-2020
Oś​ Priorytetowa 2.​​ Przedsiębiorstwa
Działanie: 2.2. Inwestycje profilowane
Poddziałanie: 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne

Wartość​ projektu: 817.390,35​ ​PLN
Wartość​ wydatków kwalifikowanych: 664.545,00​ ​PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 332.206,04​ ​PLN

Przedmiotem niniejszego projektu jest zakup środków trwałych – doposażenie parku maszynowego mające na celu możliwość wprowadzenia do oferty P.P.H.U. „MAJ-PLAST” Monika Bijowska własnego, nowego produktu, będącego wynikiem przeprowadzonych prac B+R.

Produkcja z tworzyw sztucznych – krok po kroku

Na tym etapie dogłębnie przeanalizujemy Twoje potrzeby, by sprostać ich realizacji
przy produkcji z tworzyw sztucznych.

Podczas realizacji Twojego zamówienia korzystamy z zaawansowanego technologicznie parku maszynowego. Dzięki temu gwarantujemy wysokiej jakości wyrobów z tworzyw sztucznych.

Jako producent wyrobów z tworzyw sztucznych, zapewniamy kompleksową realizację zleceń wraz z ich dostawą i instalacją u klienta.

Zapraszamy do kontaktu:

poniedziałek-sobota – 24/h

tel. kom. 601 654 117
fax: (58) 522 99 23
e-mail: majplast@majplast.com